ТЦУ - спосіб оптимізації податку на прибуток та руху капіталу між підприємствами

Трансфертне ціноутворення

Ваша документація з ТЦУ:

 • Опис діяльності компанії

  ❶ Опис структури управління Компанії, схема її організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів. ❷ Відомості про участь Компанії у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів.

  01

 • Опис групи

  Загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру такої групи, опис господарської діяльності цієї групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси)

  02

 • Аналіз сфери діяльності компанії

  Опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків продукції (робіт або послуг), на яких проводить свою діяльність Компанія та її основні конкуренти.

  03

 • Аналіз операцій та договорів

  ❶ Опис контрольованої операції із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) продукції (робіт або послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження та виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками продукції (робіт або послуг). ❷ Відомості про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції. ❸ Чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни, зокрема бізнес-стратегії сторін операції

  04

 • Функціональний аналіз

  Функціональний аналіз контрольованої операції включає: відомості про функції осіб, що є сторонами у контрольованій операції, про використані ними активи, пов'язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції.

  05

 • Економічний та порівняльний аналіз

  ❶ Суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності. ❷ Обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», фінансового показника. ❸ Обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу. ❹ Розрахунок обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності, інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності. ❺ Опис та розрахунок проведених коригувань ( у разі застосування). ❻ Опис алгоритму розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності (економічне обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат, методика його застосування, а також фактичний розрахунок, здійснений відповідно до обраної методики).

  06

image
image

Маєте будь-які питання?

Допомога щодо усунення ризиків

- Визначення пов'язаних осіб та ідентифікація контрольованих операцій
- Проведення аналізу цін на відповідність принципу «витягнутої руки»
- Підготовка та перевірка звіту про контрольовані операції
- Підготовка документації з трансфертного ціноутворення та обґрунтування відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»
- Аналіз ринку та галузі діяльності компанії
- Вибір та обґрунтування методів трансфертного ціноутворення
- Проведення підготовки (оновлення) економічного дослідження («Benchmarking study»)
- Формування інформації про ціни по контрольованим операціям з офіційних та альтернативних джерел
- Розроблення та впровадження політики з трансфертного ціноутворення
- Підготовка глобальної документації з трансфертного ціноутворення («Master file») та звіту в розрізі країн («Local file»).
- Локалізація до вимог законодавства України та переклад групових файлів з трансфертного ціноутворення (адаптація підготовлених на груповому рівні документацій з трансфертного ціноутворення («Local files»), економічних досліджень («Benchmarking study»))


Трансфертне ціноутворення є одним з головних напрямків податкових перевірок в Україні, зростаюче значення якого підтверджується значними розмірами потенційних податкових санкцій.

Трансфертне ціноутворення є системою визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, що визнаються контрольованими згідно з Податковим кодексом України. У цілому, подібний підхід відповідає міжнародній практиці.

YTM – це виявлення способів більш ефективного оподаткування для Вашого бізнесу.

Не зволікайте знайти рішення Ваших задач

  image
  image